Klauzula RODO - wolontariat

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych dla osób odbywających wolontariat Susz Triathlon 2022


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy:

Administrator danych:
Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, zwany dalej Organizatorem, adres: ul. Piastowska 5c, 14-240 Susz, tel./fax: (55) 27 87 006, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
NIP: 744-174-24-21, REGON: 280230734

Inspektor Ochrony Danych:
imię i nazwisko: Rafał Masny
adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cele przetwarzania:
Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do wypełnienia porozumienia o wolontariacie, wystawienia zaświadczenia o wolontariacie, przygotowania identyfikatora wolontariusza oraz umożliwienia sprawnej komunikacji między wolontariuszami a organizatorem.

Odbiorcy danych:
Danymi będzie dysponował jedynie Organizator zawodów Susz Triathlon, koordynator wolontariatu oraz liderzy poszczególnych grup wolontariuszy. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w kraju, ani poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:
Wolontariuszowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Okres przechowywania danych osobowych:
W przypadku negatywnego rozpatrzenia formularza wolontariusza dane zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy.
W przypadku przyjęcia na wolontariat Susz Triathlon 2021 Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem wolontariatu.

 


Print   Email