ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia do Susz Triathlon 2017 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ lub na stronie głównej.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane od 6 listopada 2016 roku od godz. 12:00 do dnia 1 czerwca 2017r. do godz. 23:59, bądź do wyczerpania obowiązującego limitu.
 • Obowiązuje limit zawodników:

–   Dystans 1/2 IM – 765 osób
–   Dystans Sprinterski – 760 osób
–   Aquathlon – 200 osób

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zawodników.

OPŁATY

 • Do 31.12.2016r. – 250,00zł.
 • Do 28.02.2017r. – 300,00zł.
 • Do 01.06.2017r. – 400,00zł.

 • Do 31.12.2016r. – 120,00zł.
 • Do 28.02.2017r. – 150,00zł.
 • Do 01.06.2017r. – 200,00zł.

 • Do 31.12.2016r. – 40,00zł.
 • Do 28.02.2017r. – 50,00zł.
 • Do 01.06.2017r. – 70,00zł.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji ze startu prosimy o przesłanie oficjalnej rezygnacji, z podaniem danych osobowych na adres triathlon@susz.pl.
 • Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ

UWAGA!

Odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią możliwy jest tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia dostępnego tutaj:

Upoważnienie-do-odbioru-pakietu-startowego.

WYNIKI

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora oraz przekazane do informacji mediów.