Podczas VI edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbył się w dniach 9-10 listopada w Ostródzie zawody EuCO Susz Triathlon 2016 zostały wyróżnione w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na najlepszy produkt promocyjny w kategorii promocja ogólna.

Główną ideą konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekty były oceniane w dwóch kategoriach:
promocja ogólna – działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, sportowe wydarzenia, aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczeństwo lokalne;
promocja gospodarcza – działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Do tegorocznego konkursu wpłynęło 18 projektów (7 w kategorii promocja gospodarcza oraz 11 w kategorii promocja ogólna), które zrealizowane zostały od 1 kwietnia 2015 do 30 września 2016 roku.

Kategoria promocja ogólna:

– Wyróżnienie: Urząd Miejski w Suszu: „EuCO Susz Triathlon 2016”

Przypomnijmy, że we wcześniejszych edycjach konkursu suskie zawody triathlonowe otrzymały dwie nagrody, w tym Nagrodzę Główną w Konkursie na Najlepszy Wydarzenie Promocyjne Warmii i Mazur w 2011 roku oraz wyróżnienie w 2014 roku.

W 2015 roku, podczas IV Gali Produkt Warmii i Mazur zawody Susz Triathlon uzyskały prestiżowy Certyfikat „Produkt Warmia Mazury”.