SUSZ

Gmina Susz położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Zamieszkuje ją niemal 13,5 tysiąca mieszkańców, w tym prawie połowa w samym mieście Susz.

Wszyscy Ci, którzy doceniają walory krajobrazowe odnajdą coś dla siebie. Pojezierze Iławskie, w którego granicach położona jest Gmina Susz, to gęste lasy, które pokrywają rozległe obszary, co może być wielką zachętą dla myśliwych oraz liczne, obfitujące w ryby jeziora. Ponadto występują tu dwa rezerwaty przyrody: Jezioro Gaudy i Jezioro Czerwica oraz obszar chronionego krajobrazu rzeki Liwy. Teren gminy pokrywa się także z Parkiem Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego. Spotkać tu można gniazda orła bielika, rybołowa, orlika krzykliwego, kani czarnej i rudej czy bociana czarnego. Występują tu liczne pomniki przyrody, rośliny rzadkie i ginące oraz mnóstwo gatunków fauny, wśród których wiele jest pod ochroną.

Turysta odwiedzający Susz lub podróżni w drodze na Mazury lub Pomorze, odnajdą tu swoisty klimat i spokój małego miasteczka, które ożywia się szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Do tradycji należą, organizowane z wielkim rozmachem, imprezy plenerowe, które są miejscem spotkań mieszkańców i gości z kraju i zagranicy. Corocznie także, na przełomie czerwca i lipca, Susz staje się Stolicą Polskiego Triathlonu. Plaża miejska zmienia się w miejscu rozgrywania jednych z największych w Polsce zawodów triathlonowych, które mają różną rangę począwszy od Pucharu Polski, Mistrzostw Kraju po Puchar Europy. Interesująca przeszłość ziemi suskiej oraz ciekawe walory przyrodnicze, to niewątpliwe atuty tych terenów. Zarówno osoby, które interesują się historią, jak i miłośnicy spędzania czasu na łonie natury znajdą tu coś dla siebie.

W Suszu można odnaleźć zarówno ciekawe miejsce wypoczynku jak i potencjał inwestycyjny dla nowych przedsięwzięć.

Rozwój gospodarczy Gminy Susz wiąże się przede wszystkim z rozwojem małej przedsiębiorczości, w szczególności związanej z przetwórstwem rolno – spożywczym, drzewnym, usługami transportowymi, usługami dla rolnictwa, produkcją w branży lekkiej i handlem. Niebagatelne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Susz mają preferencyjne warunki dla inwestorów, w tym w szczególności dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy; przychylność władz lokalnych dla nowych przedsięwzięć gospodarczych; atrakcyjna lokalizacja terenów komunalnych w obrębie administracyjnym miasta w znacznej mierze uzbrojonych w podstawową infrastrukturę dla potrzeb inwestycyjnych i budownictwa; nowoczesna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków a także potencjał ludzki w postaci wykwalifikowanej kadry.

Na terenie Gminy Susz znajdują się atrakcyjne tereny inwestycyjne, będące zarówno własnością gminy jak i osób prywatnych. Znaczącym argumentem przemawiającym za lokalizacją inwestycji w Suszu jest jego położenie przy jednej z głównych krajowych linii kolejowych Warszawa-Gdynia. Nowo wybudowany most przez Wisłę w Kwidzynie znacznie ułatwia dojazd do Susza bezpośrednio z autostrady A1.

Zachęcamy wszystkich do zainwestowania swojego kapitału na terenie Gminy i Miasta Susz, której gospodarze jak i mieszkańcy spoglądają przychylnym okiem w stronę inwestorów. Gwarantujemy otwartość na wszelkie propozycje służące rozwojowi Gminy Susz i jej mieszkańców.

MIEJSCA PARKINGOWE

Prezentujemy graficzny wykaz miejsc parkingowych, dostępnych podczas zawodów triathlonowych. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 507 019 086.

Urząd Miejski w Suszu
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz
tel. 507 019 086
fax. 55 2786 222
e-mail: triathlon@susz.pl.